Coronakrisen har sat sit tydelige præg på det danske sundhedsvæsen i foråret 2020 og forårsaget et markant fald i antallet af henvisninger til kræftudredninger.

Ressourcer er blevet rykket rundt, operationer i nogle afdelinger er blevet aflyst og udskudt for at personale kunne overflyttes til Corona-aktiviteter i andre afdelinger.

Men nogle områder har været undtaget og burde have fortsat uændret, uanset COVID-19-situationen.

Kræftområdet burde således ikke være blevet berørt af de kritiske omlægninger i det danske sundhedsvæsen.

Men en rapport fra Sundhedsstyrelsen viser imidlertid, at kræftområdet i høj grad blev berørt, og at antallet af henvisninger til udredning for kræft faldt markant.

Fald i henvisninger til kræftudredninger bekymrer

Viruskrisen resulterede i et markant fald af mennesker, der blev henvist til udredning af kræft via kræftpakkerne.

Fra midten af marts 2020 – altså samtidig med, at Danmark lukkede ned – faldt antallet af mennesker, der blev henvist til udredning for kræft i de såkaldte kræftpakker.

Endda selvom netop kræftområdet ikke var blandt de sundhedsområder, der blev indstillet og sat på pause under Coronakrisen.

Det fremgår af rapporten: COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsnet. Rapporten beskriver udviklingen i hospitalernes sundhedsaktiviteter fra uge 2-18 i 2020.

“Det er bekymrende, da der ikke har været en planlagt reduktion i aktiviteten på kræftområdet fra sygehusenes side,” står der i rapporten.

Det markante fald i kræft-henvisninger kan få store konsekvenser – både for det enkelte menneske og for samfundet.

“Dette kan betyde, at sygdommen opdages på et senere tidspunkt, hvor sygdommen kan være forværret eller mere udviklet,” står der i rapporten.

Den manglende henvisning til udredning for kræft kan ifølge rapporten resultere i øget sygelighed og større dødelighed.

Hvor mange mennesker drejer det sig om?

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen angiver, at der normalt – dvs. uden for Coronakrisen – er godt 3.000 henvisninger om ugen til pakkeforløb for kræft.

I uge 15 (den 2. uge af april 2020) nåede man den absolutte bund i antallet af henviste til kræftudredning. Denne uge blev der en henvist 1181 mennesker. Det betyder med andre tal, at kun en tredjedel blev henvist til tjek for kræft i sammenligning med andre uger uden for Corona-perioden.

Det sker ellers kun én uge om året, at der henvises så få: I ugen omkring jul.

Det ses på skemaet nedenfor.

Markant fald i henvisning til kræftudredning under Coronakrisen

 

Regionale forskelle i henvisningerne til kræftudredning

Danmark består af 5 regioner, og antallet af henvisninger til pakkeforløb for kræft har været forskellig i de enkelte regioner.

Tabel 3 nedenfor viser fordelingen i perioden fra uge 2 til uge 18 i 2020.

Tallene i tabellen er baseret på tal fra Landspatientregistret og Sundhedsdatastyrelsen og viser med al statistisk tydelighed, den markante udvikling på landsplan og i den enkelte region.

Det fremgår også af Tabel 3, at henvisningerne til kræftudredning begyndte at sige igen, da vi nåede frem til uge 16.

Opgørelse på landsplan og per region af fald i henvisninger til kræftudredning

Hvad var det, der skete?

Sundhedsstyrelsens rapport giver et vigtigt indblik i og overblik over, hvad og hvor meget (eller rettere: hvor lidt) der er foregået, mens COVID-19 hærgede.

Faldet i henvisninger skyldes ikke, at færre mennesker fik kræft i Coronaperioden.

Det skyldes snarere, at alles opmærksomhed var rettet mod den røde og den grønne Coronakurve, sundhedsministeren viste os på hvert eneste pressemøde under krisen.

Vi holdt vejret og undlod at søge læge. Vi glemte os selv.

Vi kontaktede ikke vores praktiserende læge så meget som ellers.

 

Kræft står ikke stille

Det betyder formentlig, at flere danskere i den kommende tid får konstateret kræft.

Kræft, der for nogle vil være så fremskreden, at behandling ikke rækker.

Lad os håbe, at det sker for så få mennesker som muligt.

Lad os samtidig sørge for, at en af læringerne fra pandemien bliver, at vi menneskeligt og sundhedsmæssigt kan jonglere med flere bolde i luften samtidig.

Selvfølgelig skal der prioriteres i sundhedsvæsnet, når vi bliver ramt af så alvorlig en pandemi som Corona. Men vi skal samtidig huske de sygdomme, der ikke står stille. Kræft for eksempel.

Og så skal vi skal huske at trække vejret og mærke os selv.

Hvis vi mærker noget skal vi gå til læge. Uanset hvad.

Hellere en gang for meget end en gang for lidt.