Senfølger og survivorship: At være i livet efter kræft er et forskningsprojekt, der sætter fokus på en helt ny side af senfølger efter en kræftsygdom.

“Senfølger er normalt af fysisk eller psykisk art, men de kan også have filosofisk karakter. At have stået ansigt til ansigt med ens dødelighed sætter mange spørgsmål i gang om livets mening og bør betragtes som en alvorlig senfølge,” siger filosof Jeanette Bresson Ladegaard Knox.

At være i livet efter kræft

Som kræftoverlever ved man, at livet aldrig bliver helt det samme som før man blev ramt af den livstruende sygdom. Man er for altid forandret, blevet dødelig og er blevet bevidst om sin sårbarhed som menneske.

Selvom man har overlevet kræft, er der stadig meget på spil. Mange spørgsmål, der trænger sig på og mangler svar. Tanker, der handler om selve meningen med livet og hvordan man kommer videre i det liv, man måtte have tilbage.

Det er overvejelser, man ikke “bare” lufter over en hygge-middag med familien eller til frokost med kollegerne.

Men hvor går man hen med de eksistentielle tanker, og hvem taler man med det om?

Hos onkologen. Nej vel.

En psykolog? Heller ikke.

En filosof? Tja, hvorfor egentlig ikke? Det handler jo om at få styr på alle de mange tanker og livsspørgsmål, der popper op; om hvad der er meningen med livet og hvordan det er at være i livet efter kræft.

Filosofisk fokus og forskningsprojekt

At være i livet efter kræft er filosof Jeanette Bresson Ladegaard Knox' forskningsprojektDe eksistentielle tanker har fået deres eget forskningsprojekt med titlen: Senfølger og survivorship: At være i livet efter kræft. Projektet er finansieret med midler fra Knæk Cancer og gennemføres af filosof, Ph.D og adjunkt Jeanette Bresson Ladegaard Knox.

“Jeg forsøger at samle viden om, hvordan kræftoplevelsens grundsrystelse udtrykker sig som senfølge, der ikke har fortaget sig selv om man er raskmeldt,” beskriver Jeanette Bresson Ladegaard Knox sit forskningsprojekt, der er det første af sin slags på senfølger-området.

“Jeg sætter fokus på mange af de store livsspørgsmål, som kræften kaster af sig og som stadig rumsterer i kræftoverlevere, der er plus fem år efter deres sygdom”.

Banebrydende forskning

Der er tale om banebrydende forskning, der kan være med til at ændre den måde, vi i dag tænker rehabilitering på i Danmark.

“Forhåbentlig kan forskningsprojektet bane vejen for, at der bliver udviklet skræddersyede tilbud til kræftoverleverne. Tilbud, der tilgodeser de oversete eksistentielle udfordringer, som langtidsoverlevere står med,” siger Jeanette Bresson Ladegaard Knox.

Derfor er det vigtigt at få tegnet et så fint og tydeligt billede af de eksistentielle senfølger som muligt. Et billede, der synliggør den udfordring og kamp kræftoverlevere står midt i, når behandlingen er slut. Fra den dag de er erklæret raske og ingen ænser eller anerkender, at først på det tidpunkt begynder den eksistentielle udfordring.

Har du lyst til at være med?

Vil du dele dine tanker om, hvordan det er at være i livet efter kræft og på sigt hjælpe andre i samme situation som dig?

kontakt Jeanette Bresson Ladegaard Knox, hvis du:

  • er over 25 år
  • er langtidsoverlever (fem år plus)
  • oplever senfølger af eksistentiel art
  • ikke lider af klinisk depression eller alvorlig angst

Læs mere om Jeanette Bresson Ladegaard Knox og forskningsprojektet Senfølger og Survivorship: At være i livet efter kræft.